• Cao Thị Lan Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   942134718
 • Lê Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   0352754511
  • Email:
   binhduy6@gmail.com
 • Nguyễn Thiên Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 5
  • Điện thoại:
   0919758022
  • Email:
   nguyenthienkimhbt@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Xuân Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 4
  • Điện thoại:
   0986787325
  • Email:
   xuanuyenhbt@gmail.com
 • Hồ Thị Phượng Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Điện thoại:
   01882860181
  • Email:
   hothiphuonglien2011@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 37